---

EXES Strategy Consulting

---
A+ A A-

Διαμόρφωση Στρατηγικής

Αξιολόγηση της εταιρίας για εντοπισμό δυνατών σημείων και βελτιώσεων.  Ανάλυση του ανταγωνισμού για την κατανόηση της ανταγωνιστικής μας θέσης.  Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος για τον εντοπισμό ευκαιριών καθώς και μελλοντικών προκλήσεων.  Προετοιμασία μελλοντικών προβλέψεων, θέσπιση στόχων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.  Τα παραδοτέα συμπεριλαμβάνουν ένα Στρατηγικό Σχέδιο (Strategic Plan) με συγκεκριμένους στόχους και ένα Πλάνο Έργων (Project Plan) για την εφαρμογή των αλλαγών.

 

Εξέταση του Στρατηγικού Σχεδίου της εταιρίας και προετοιμασία ενός Πλάνου Έργων για την υλοποίηση του με χρονοδιάγραμμα, αναλυτικά βήματα και υπευθυνότητες.  Παρακολούθηση της υλοποίησης και εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών εάν αυτό κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων.  Τα παραδοτέα συμπεριλαμβάνουν ένα Πλάνο Έργου (Project Plan), Μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (monthly progress reports) και προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες.