FINANCE
Exes Χρηματοοικονομικά

Η Χρηματοδότηση είναι η κινητήρια δύναμη κάθε επιχείρησης

Οι Υπηρεσίες μας για Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

Οι κυριότερες υπηρεσίες μας είναι

  1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  2. ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
  3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΗΑΕ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ
  4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

I. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

DESCRIPTION

Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για κάθε τράπεζα να παρέχει δάνεια σε επιχειρήσεις. Το ποσό των απαιτούμενων πληροφοριών έχει αυξηθεί σημαντικά και η και το κύριο κριτήριο χρηματοδότησης από τις τράπεζες είναι πλέον η ικανότητα αποπληρωμής κι όχι οι εγγυήσεις.


BENEFITS

    • Η δανειοδότηση σε επιχειρήσεις με τους σωστούς όρους βοηθά στην ανάπτυξή τους
    • Η τραπεζική χρηματοδότηση επιτρέπει στις εταιρείες να επενδύσουν και να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους
    • Η χρηματοδότηση μέσω τραπέζων μπορεί ακόμα να υποστηρίξει τις ανάγκες των εταιρειών σε καθημερινή βάση


    Στην EXES έχουμε συνεργαστεί με πολλές τράπεζες, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για την άντληση νέων κεφαλαίων για εταιρείες. Οι εταίροι μας έχουν βοηθήσει επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια για περισσότερα από 25 χρόνια και η χρηματοδότηση που έχει συγκεντρωθεί υπερβαίνει τα €500 εκατομμύρια σε τρεις χώρες.


Έργο : Εξεύρεση χρηματοδότησης σε εταιρεία για τη λειτουργία δεύτερης γραμμής παραγωγής

II.ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

DESCRIPTION

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης, αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), οδηγώντας πολλές επιχειρήσεις σε λουκέτο. Η αναδιάρθρωση δανείων είναι μια διαδικασία που επιτρέπει σε επιχειρήσεις με μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις να αναπροσαρμόσουν τους όρους της δανειακής συμφωνίας  και να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.  Η ρύθμιση των επιχειρηματικών τραπεζικών δανείων μπορεί να αφορά την περίοδο αποπληρωμής, τα χαμηλότερα επιτόκια που πιθανόν να συμφωνηθούν  και τη βελτίωση άλλων όρων της σύμβασης.


BENEFITS

    • Η αναδιάρθρωση δανείων, επιτρέπει στην επιχείρηση να προστατεύσει και να διασώσει περιουσιακά της στοιχεία
    • Η αναδιάρθρωση δανείων δίνει στην επιχείρηση πολύτιμο χρόνο προκειμένου να ανακάμψει.
    • Η ρύθμιση δανείων επιτρέπει συγκεκριμένο σχέδιο αποπληρωμής χωρίς να επιβαρύνεται σημαντικά η ρευστότητά

    Στην EXES, οι σύμβουλοί μας έχουν εκτενή και επιτυχημένη εμπειρία στην αναδιάρθρωση δανείων, στην πράξη. Έχουν συνεργαστεί με επιτυχία, με πληθώρα τραπεζικών ιδρυμάτων σε Ελλάδα, Κύπρο & Μεγάλη Βρετανία, για την αναδιάρθρωση-ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων.


Έργο : Αναδιάρθρωση δανείων σε επιχείρηση βιομηχανικών ειδών καθαρισμού και υπηρεσιών

III. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΚΥΠΡΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΗΑΕ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ

DESCRIPTION

Η σύσταση μιας εταιρείας σε άλλη χώρα απαιτεί γνώση του εγχώριου νομικού συστήματος αλλά και του ντόπιου λογιστικού πλαισίου. Η υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο μπορεί να είναι πολύτιμη και να σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα. Η ίδρυση/σύσταση εταιρείας στο εξωτερικό μπορεί να γίνει και για φορολογικούς λόγους αλλά και για την είσοδο σε νέα αγορά, καθώς έτσι κερδίζεται η εμπιστοσύνη των πιθανών πελατών στη χώρα αυτή.


BENEFITS

    • Πιθανά οφέλη από το ισχύον τοπικό φορολογικό σύστημα
    • Είσοδος σε νέες πιο ελκυστικές αγορές 
    • Εκμετάλλευση της ντόπιας τεχνογνωσίας που πιθανόν να οδηγήσει σε βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων 
    Στην EXES έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τοπικών συνεργατών – συμβουλευτικών, λογιστικών και νομικών εταιρειών, σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία, Ντουμπάι και Αίγυπτο. Ήδη δραστηριοποιούνται πελάτες μας σε αυτές τις χώρες και είμαστε γνώστες του τρόπου που με τον οποίο λειτουργούν οι συγκεκριμένες αγορές. Για αυτό το λόγο μπορούμε να σας βοηθήσουμε, όχι μόνο στη ίδρυση τοπικής εταιρείας, αλλά και στην είσοδο και δραστηριοποίησή σας σε αυτές τις αγορές.


    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση εταιρείας στην Κύπρο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.cyprusco.gr


Έργο : Σύσταση θυγατρικής εταιρείας τροφίμων και ποτών

IV. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

DESCRIPTION

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, υπενθύμισε στους επενδυτές ότι καμιά επένδυση δεν είναι ασφαλής σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.  Ένα σημαντικό βήμα πριν την επένδυση είναι η ετοιμασία μιας Μελέτης Σκοπιμότητας, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η επένδυση είναι βιώσιμη και πληροί τα κριτήρια των επενδυτικών επιδιώξεων μιας επιχείρησης.


BENEFITS

    • Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες ευκαιρίες, καθώς οι τιμές δεν έχουν ακόμη αυξηθεί μετά την πρόσφατη οικονομική ύφεση.
    • Άδεια παραμονής λόγω επενδύσεων σε ακίνητα στην Κύπρο & Ελλάδα σε πολίτες εκτός ΕΕ (golden visa) 

    Στην EXES, οι σύμβουλοί μας έχουν βοηθήσει επιχειρηματίες αλλά και ιδιώτες να επιλέξουν τις κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες, για περίπου μια εικοσαετία. Επιπλέον συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστές ακινήτων, σε Κύπρο και Ελλάδα και είμαστε ενήμεροι για μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες, που πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών μας.


Έργο: Επένδυση σε δύο ξενοδοχειακές μονάδες

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της EXES
Ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις, στον επιχειρηματικό κόσμο.
 
KEEP IN TOUCH
T : +35722-004440
F : +35722-518484
A : 17 Megalou Alexandrou,
A : Nicosia,
A :Cyprus .
 
Δωρεάν αρχική συνάντηση. Χωρίς δεσμεύσεις!
Χωρίς δεσμεύσεις!
Copyright © 2017 EXES Strategy Consultants
Powered by eurozapp
Οι πληροφορίες που περιέχονται στον διαδικτυακό τόπο της EXES Strategy Consultants παρέχονται για σκοπούς ενημέρωσης μόνο. Το υλικό που περιέχεται είναι γενικό στη φύση του, δεν παρέχεται ως συμβουλή σε συγκεκριμένα θέματα και δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως τέτοιο.